THẦY CÔ TRONG MẮT CHÚNG EM

Thứ tư, 08.07.2020 15:12

Bốn năm một chặng đường, cảm tưởng của sinh viên về các thầy cô đã đồng hành cùng các em từ lúc nhập trường cho đén khi tốt nghiệp.

[Trở về] [Đầu trang]

Đăng ký xét tuyển
Đối tác