Cập nhật: Thứ ba, 26.06.2018
Quan hệ công chúng và Công nghệ truyền thông là những nghề “Đẹp” trong các nghề, tuy nhiên nó lại không dành cho tất cả mọi người.Trong bạn luôn sở hữu những điểm mạnh và điểm yếu riêng; Công việc của bạn là đánh thức tối đa những điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu. Dưới đây là một số điểm mạnh, ưu điểm trong bạn để chắc chắn rằng Quan hệ...
Cập nhật: Thứ tư, 13.07.2016
Sau khi kết thúc chương trình tình nguyện theo chương trình, đề án, dự án, thanh niên được ưu tiên xét tuyển khi tuyển sinh cũng như khi tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hay các tổ chức kinh tế.
Cập nhật: Thứ tư, 11.11.2015
– Mai: Sao mặt cậu thâm tím thế kia? Lại đánh nhau với ai rồi phải không? – Nam: Đánh nhau đâu, tớ với thằng Toàn chỉ “tranh luận” thôi. – Mai: Tranh luận gì mà khiếp thế? – Nam: Nó cố chấp lắm, tớ đã bảo 20/11 là ngày quốc tế thiếu nhi. Nó lại khăng khăng là ngày giải phóng thủ đô. Đã sai còn hay bảo thủ.
Trang 1/2
1
Đăng ký xét tuyển
Đối tác